LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2017

Ngày đăng 03/07/2017 | 10:26  | Lượt xem: 221
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2017

Lịch đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân năm 2017 ( Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017)

Ngày đăng 26/05/2017 | 08:10  | Lượt xem: 219
Lịch đại biểu HĐND quận  trực tiếp công dân năm 2017 ( Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017)

Lịch thường trực HĐND quận trực tiếp công dân năm 2017 (Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017)

Ngày đăng 26/05/2017 | 08:07  | Lượt xem: 186
Lịch thường trực HĐND quận trực tiếp công dân năm 2017 (Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017)

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2017

Ngày đăng 29/03/2017 | 11:22  | Lượt xem: 166
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2017

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2017

Ngày đăng 09/01/2017 | 09:24  | Lượt xem: 186
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2017

Lịch Đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân năm 2017

Ngày đăng 03/01/2017 | 10:57  | Lượt xem: 189
Lịch Đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân năm 2017

Lịch tiếp xúc với cử tri của đại biểu HĐND quận sau kỳ họp thứ 3

Ngày đăng 26/12/2016 | 03:23  | Lượt xem: 174
Lịch tiếp xúc với cử tri của đại biểu HĐND quận sau kỳ họp thứ 3

Lịch tiếp xúc với cử tri của đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 3

Ngày đăng 15/11/2016 | 08:43  | Lượt xem: 196
Lịch tiếp xúc với cử tri của đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 3

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 3

Ngày đăng 14/11/2016 | 04:01  | Lượt xem: 190
Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 3

Lịch tiếp công dân quý IV năm 2016 của Đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng 07/10/2016 | 05:10  | Lượt xem: 180
Lịch tiếp công dân quý IV năm 2016 của Đại biểu HĐND thành phố

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2016

Ngày đăng 30/09/2016 | 08:52  | Lượt xem: 174
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2016

Lịch đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân quý III, quý IV năm 2016

Ngày đăng 08/07/2016 | 11:33  | Lượt xem: 175
Lịch đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân quý III, quý IV năm 2016

Lịch tiếp công dân quý III năm 2016 của Đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng 06/07/2016 | 02:48  | Lượt xem: 171
Lịch tiếp công dân quý III năm 2016 của Đại biểu HĐND thành phố

Lịch trực tiếp công dân của UBND quận quý III năm 2016

Ngày đăng 30/06/2016 | 03:24  | Lượt xem: 175
Lịch trực tiếp công dân của UBND quận quý III năm 2016

Lịch trực tiếp công dân của UBND quận quý II năm 2016

Ngày đăng 31/03/2016 | 02:49  | Lượt xem: 183
Lịch trực tiếp công dân của UBND quận quý II năm 2016

BẢN ĐỒ SỐ