LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2023

Ngày đăng 27/03/2023 | 09:30  | Lượt xem: 152
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2023

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 07/01/2023 | 04:15  | Lượt xem: 136
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND quận

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 07/01/2023 | 04:14  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận năm 2023

Ngày đăng 30/12/2022 | 08:30  | Lượt xem: 84
Lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận năm 2023

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2023

Ngày đăng 23/12/2022 | 09:12  | Lượt xem: 123
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2023

Lịch tiếp công dân quý IV/2022 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 05/10/2022 | 10:20  | Lượt xem: 194
Lịch tiếp công dân quý IV/2022 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý IV năm 2022

Ngày đăng 26/09/2022 | 06:05  | Lượt xem: 213
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý IV năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý III năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 04:30  | Lượt xem: 291
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý III năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 03:30  | Lượt xem: 377
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2022

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND Quận

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:33  | Lượt xem: 217
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND Quận

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:30  | Lượt xem: 200
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2022

Ngày đăng 30/12/2021 | 04:00  | Lượt xem: 292
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2021

Ngày đăng 30/09/2021 | 09:36  | Lượt xem: 229
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2021

Ngày đăng 29/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 185
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 04:30  | Lượt xem: 190
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2021

BẢN ĐỒ SỐ