LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy năm 2024

Ngày đăng 17/01/2024 | 08:30  | Lượt xem: 252
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy năm 2024

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 03/01/2024 | 09:05  | Lượt xem: 358
Lịch tiếp công dân năm 2024 của Đại biểu HĐND quận

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 03/01/2024 | 09:00  | Lượt xem: 130
Lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2024

Ngày đăng 27/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 214
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2024

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND QUận Quý IV năm 2023

Ngày đăng 26/09/2023 | 11:30  | Lượt xem: 682
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND QUận Quý IV năm 2023

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2023

Ngày đăng 30/06/2023 | 02:30  | Lượt xem: 643
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2023

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2023

Ngày đăng 27/03/2023 | 09:30  | Lượt xem: 1393
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2023

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 07/01/2023 | 04:15  | Lượt xem: 1629
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND quận

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 07/01/2023 | 04:14  | Lượt xem: 2642
Lịch tiếp công dân năm 2023 của Đại biểu HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận năm 2023

Ngày đăng 30/12/2022 | 08:30  | Lượt xem: 480
Lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận năm 2023

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2023

Ngày đăng 23/12/2022 | 09:12  | Lượt xem: 1300
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2023

Lịch tiếp công dân quý IV/2022 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 05/10/2022 | 10:20  | Lượt xem: 574
Lịch tiếp công dân quý IV/2022 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý IV năm 2022

Ngày đăng 26/09/2022 | 06:05  | Lượt xem: 479
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý IV năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý III năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 04:30  | Lượt xem: 528
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý III năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 03:30  | Lượt xem: 605
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2022

BẢN ĐỒ SỐ