LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 04:21  | Lượt xem: 205
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2019

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2019

Ngày đăng 21/06/2019 | 06:04  | Lượt xem: 205
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2019

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy năm 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 09:55  | Lượt xem: 200
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy năm 2019

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 02:20  | Lượt xem: 197
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2019 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 21/01/2019 | 02:11  | Lượt xem: 211
Thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2019 của Đại biểu HĐND quận 

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý I năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 03:39  | Lượt xem: 212
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý I năm 2019

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2018

Ngày đăng 26/09/2018 | 02:19  | Lượt xem: 118
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2018

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2018

Ngày đăng 22/06/2018 | 02:11  | Lượt xem: 101
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2018

Thông báo v/v tổ chức hội nghị để Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 18/06/2018 | 11:11  | Lượt xem: 101
Thông báo v/v tổ chức hội nghị để Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Nam Từ Liêm

Thông báo v/v đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 23/05/2018 | 04:42  | Lượt xem: 103
Thông báo v/v đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7

Lịch trực tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý II - 2018

Ngày đăng 16/04/2018 | 03:14  | Lượt xem: 101
Lịch trực tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý II - 2018

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 04:40  | Lượt xem: 114
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2018

Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 10/01/2018 | 09:37  | Lượt xem: 112
Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Đại biểu HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 10/01/2018 | 09:36  | Lượt xem: 121
Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Qúy I năm 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 09:57  | Lượt xem: 104
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Qúy I năm 2018
Hiển thị 1 - 15 trong 43 kết quả.

BẢN ĐỒ SỐ