LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 02:20  | Lượt xem: 862
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2019 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 21/01/2019 | 02:11  | Lượt xem: 708
Thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2019 của Đại biểu HĐND quận 

Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý I năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 03:39  | Lượt xem: 660
Thông báo lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý I năm 2019

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2018

Ngày đăng 26/09/2018 | 02:19  | Lượt xem: 305
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2018

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2018

Ngày đăng 22/06/2018 | 02:11  | Lượt xem: 282
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2018

Thông báo v/v tổ chức hội nghị để Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 18/06/2018 | 11:11  | Lượt xem: 272
Thông báo v/v tổ chức hội nghị để Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Nam Từ Liêm

Thông báo v/v đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 23/05/2018 | 04:42  | Lượt xem: 315
Thông báo v/v đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7

Lịch trực tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý II - 2018

Ngày đăng 16/04/2018 | 03:14  | Lượt xem: 298
Lịch trực tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội quý II - 2018

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 04:40  | Lượt xem: 306
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2018

Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 10/01/2018 | 09:37  | Lượt xem: 313
Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Đại biểu HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 10/01/2018 | 09:36  | Lượt xem: 319
Lịch trực tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND quận

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Qúy I năm 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 09:57  | Lượt xem: 287
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Qúy I năm 2018

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận từ ngày 29/11 - 31/12/2017

Ngày đăng 29/11/2017 | 03:10  | Lượt xem: 245
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận từ ngày 29/11 - 31/12/2017

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2017

Ngày đăng 28/09/2017 | 09:30  | Lượt xem: 214
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2017

Thông báo v/v đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

Ngày đăng 03/07/2017 | 10:47  | Lượt xem: 238
Thông báo v/v đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

BẢN ĐỒ SỐ