THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo số ̉̉66/TB-QLDA công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 29/01/2024 | 05:30  | Lượt xem: 402
Thông báo số ̉̉66/TB-QLDA công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm Thông báo : Tải về

Thông báo 64/TB-HĐXT về kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 24/01/2024 | 05:30  | Lượt xem: 243
Thông báo 64/TB-HĐXT về kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023 Thông báo : Tải về

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 12/01/2024 | 05:25  | Lượt xem: 448
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/01/2024 | 05:51  | Lượt xem: 322
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Thông báo kết quả xét vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/01/2024 | 05:49  | Lượt xem: 320
Thông báo kết quả xét vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm năm 2023

Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 08/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 415
Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS...

Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 08/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 293
Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS...

Thông báo 876/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Ngày đăng 28/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 595
Thông báo 876/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Thông báo :...

Quyết định số 3760/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 28/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 362
Quyết định số 3760/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết định: Tải về

Thông báo Kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 23/11/2023 | 04:30  | Lượt xem: 651
Thông báo Kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Thông báo số 857/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 1, lịch thi, phòng thi, sơ đồ địa điểm thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 10:00  | Lượt xem: 557
Thông báo số 857/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 1, lịch thi, phòng thi, sơ đồ địa điểm thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 ...

Thông báo 847/TB-HDTD về ca thi, phòng thi, số báo danh, sơ đồ phòng thi, làm bài thi trắc nghiệm... vòng 1 cua kỳ thi công chức làm iệc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 13/11/2023 | 09:00  | Lượt xem: 379
Thông báo 847/TB-HDTD về ca thi, phòng thi, số báo danh, sơ đồ phòng thi, làm bài thi trắc nghiệm... vòng 1 cua kỳ thi công chức làm iệc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 ...

Thông báo 838/TB-UBND về danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trường trường Tiêu học Xuân Phương, Phó hiệu trưởng Tiểu học Đại Mỗ, Phó hiệu tưởng trường THCS Trung Văn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 09/11/2023 | 11:00  | Lượt xem: 370
Thông báo 838/TB-UBND về danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trường trường Tiêu học Xuân Phương, Phó hiệu trưởng Tiểu học Đại Mỗ, Phó hiệu tưởng trường THCS Trung Văn quận Nam Từ Liêm năm...

Quyết định 3457/QĐ-HĐTD v/v phê duyệt nội dung, tại liệu ôn tập vòng 1, vòng 2 kỳ th tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 07:04  | Lượt xem: 567
Quyết định 3457/QĐ-HĐTD v/v phê duyệt nội dung, tại liệu ôn tập vòng 1, vòng 2  kỳ th tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết...

Hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuôc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 253
Hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuôc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Hướng dẫn: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ