THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 08/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 46
Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS...

Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 08/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 27
Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS...

Thông báo 876/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Ngày đăng 28/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 282
Thông báo 876/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Thông báo :...

Quyết định số 3760/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 28/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 165
Quyết định số 3760/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết định: Tải về

Thông báo Kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 23/11/2023 | 04:30  | Lượt xem: 484
Thông báo Kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Thông báo số 857/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 1, lịch thi, phòng thi, sơ đồ địa điểm thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 17/11/2023 | 10:00  | Lượt xem: 405
Thông báo số 857/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 1, lịch thi, phòng thi, sơ đồ địa điểm thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 ...

Thông báo 847/TB-HDTD về ca thi, phòng thi, số báo danh, sơ đồ phòng thi, làm bài thi trắc nghiệm... vòng 1 cua kỳ thi công chức làm iệc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 13/11/2023 | 09:00  | Lượt xem: 272
Thông báo 847/TB-HDTD về ca thi, phòng thi, số báo danh, sơ đồ phòng thi, làm bài thi trắc nghiệm... vòng 1 cua kỳ thi công chức làm iệc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 ...

Thông báo 838/TB-UBND về danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trường trường Tiêu học Xuân Phương, Phó hiệu trưởng Tiểu học Đại Mỗ, Phó hiệu tưởng trường THCS Trung Văn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 09/11/2023 | 11:00  | Lượt xem: 176
Thông báo 838/TB-UBND về danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trường trường Tiêu học Xuân Phương, Phó hiệu trưởng Tiểu học Đại Mỗ, Phó hiệu tưởng trường THCS Trung Văn quận Nam Từ Liêm năm...

Quyết định 3457/QĐ-HĐTD v/v phê duyệt nội dung, tại liệu ôn tập vòng 1, vòng 2 kỳ th tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 07:04  | Lượt xem: 408
Quyết định 3457/QĐ-HĐTD v/v phê duyệt nội dung, tại liệu ôn tập vòng 1, vòng 2  kỳ th tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết...

Hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuôc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 156
Hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuôc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Hướng dẫn: Tải về

Hướng dẫn thực hành luyện tâp tại nhà bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 06:58  | Lượt xem: 195
Hướng dẫn thực hành luyện tâp tại nhà bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Hướng dẫn : Tải về

Thông báo 836/TB-HĐTD v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, lịch thi, địa điểm thi trắc nghiệm vòng 1 của kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 11:30  | Lượt xem: 174
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, lịch thi, địa điểm thi trắc nghiệm vòng 1 của kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Thông...

Thông báo số 831 v/v thu phí tham gia kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại các UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/11/2023 | 03:50  | Lượt xem: 199
Thông báo số 831 v/v thu phí tham gia kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại các UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ  Liêm năm 2023 Thông báo : Tải về

Quyết định số 3458 v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại các UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/11/2023 | 03:49  | Lượt xem: 219
Quyết định số 3458 v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại các UBND các phường thuộc UBND quận Nam Từ  Liêm năm 2023 Quyết định : Tải...

Thông báo số 717/TB-QLDA ngày 02/11/2023 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 02/11/2023 | 05:25  | Lượt xem: 245
Thông báo số 717/TB-QLDA ngày 02/11/2023 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Nam Từ Liêm năm 2023 Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ