THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn một số nội dung đối với việc tiếp nhận thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 17/01/2020 | 04:20  | Lượt xem: 347
Hướng dẫn một số nội dung đối với việc tiếp nhận thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục quận Nam Từ Liêm năm 2019

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 03/01/2020 | 04:19  | Lượt xem: 269
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Công nhận kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 03/01/2020 | 11:07  | Lượt xem: 286
Công nhận kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Công khai danh sách giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 31/12/2019 | 08:01  | Lượt xem: 266
 Công khai danh sách giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

Thời gian thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 20/12/2019 | 04:09  | Lượt xem: 281
Thời gian thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Kết quả phúc khảo phần thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 13/12/2019 | 07:31  | Lượt xem: 204
Kết quả phúc khảo phần thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Thông báo kết quả phần thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục màm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Tf Liêm năm 2019

Ngày đăng 22/11/2019 | 10:31  | Lượt xem: 454
Thông báo kết quả phần thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục màm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Tf Liêm năm 2019

Công văn về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 15/11/2019 | 06:32  | Lượt xem: 660
Công văn về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Danh sách thí sinh thi tuyển viên chức giáo dục môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Ngày đăng 13/11/2019 | 02:06  | Lượt xem: 297
Danh sách thí sinh thi tuyển viên chức giáo dục môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Thông báo kết quả vòng 1 phần thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 29/10/2019 | 05:55  | Lượt xem: 265
Thông báo kết quả vòng 1 phần thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển viên chức  làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập  trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Quyết định về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 02:33  | Lượt xem: 259
Quyết định về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu...

Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện,thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 09:46  | Lượt xem: 265
Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

Thông báo bổ sung một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 04:16  | Lượt xem: 190
Thông báo bổ sung một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 3927/QĐ-HĐTTVCGD ngày 30/9/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019

Ngày đăng 05/10/2019 | 07:43  | Lượt xem: 181
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 3927/QĐ-HĐTTVCGD ngày 30/9/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực...

Quyết định v/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 08:50  | Lượt xem: 191
Quyết định v/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của...

BẢN ĐỒ SỐ