VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI TUYỂN VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI TUYỂN

Thông báo Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 03/08/2022 | 04:37  | Lượt xem: 4
Thông báo Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 03/08/2022 | 04:34  | Lượt xem: 4
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo Tiếp tục tổ chức thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 03/08/2022 | 04:32  | Lượt xem: 2
Thông báo Tiếp tục tổ chức thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 18/03/2022 | 05:56  | Lượt xem: 139
Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 14/03/2022 | 10:00  | Lượt xem: 164
Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2022

BẢN ĐỒ SỐ