VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI TUYỂN VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI TUYỂN

Thông báo dừng thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 01/04/2024 | 08:30  | Lượt xem: 96
Thông báo dừng thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Nam Từ Liêm Thông báo : Tải về

Thông báo 960/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 2 của kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương

Ngày đăng 26/12/2023 | 10:39  | Lượt xem: 108
Thông báo 960/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 2 của kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương Thông báo : Tải về

Thông báo 956/TB-HĐTT v/v tổ chức thi trình bày Đề án vòng 2 của kỳ thi tuyển Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ

Ngày đăng 22/12/2023 | 06:00  | Lượt xem: 140
Thông báo 956/TB-HĐTT v/v tổ chức thi trình bày Đề án vòng 2 của kỳ thi tuyển Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ Thông báo : Tải về

Thông báo 955/TB-HĐTT v/v tổ chức thi trình bày Đề án vòng 2 của kỳ thi tuyển Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương

Ngày đăng 22/12/2023 | 05:30  | Lượt xem: 105
Thông báo 955/TB-HĐTT v/v tổ chức thi trình bày Đề án vòng 2 của kỳ thi tuyển Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương Thông báo : Tải về

Thông báo 954/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 2 của kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 22/12/2023 | 05:00  | Lượt xem: 154
Thông báo 954/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 2 của kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn Thông báo : Tải về

Thông báo 939/TB-HĐTT v/v tổ chức thi trình bày Đề án vòng 2 của kỳ thi tuyển Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 21/12/2023 | 08:53  | Lượt xem: 76
Thông báo 939/TB-HĐTT v/v tổ chức thi trình bày Đề án vòng 2 của kỳ thi tuyển Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn Thông báo : Tải về

Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 08/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 293
Thông báo 916/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường TIểu học Đại Mỗ,  Phó Hiệu trưởng trường THCS...

Thông báo tiếp tục tổ chức thi viết kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Ngày đăng 05/12/2023 | 06:30  | Lượt xem: 100
Thông báo tiếp tục tổ chức thi viết kỳ thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn

Thông báo 783/TB-UBND v/v thi tuyển chọn chức danh Phó trưởng phòng Tài chính - Kê hoạch quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 13/10/2023 | 10:30  | Lượt xem: 110
Thông báo 783/TB-UBND v/v thi tuyển chọn chức danh Phó trưởng phòng Tài chính - Kê hoạch quận Nam Từ Liêm Thông báo : Tải về

Kế hoạch 253/KH-UBND v/v thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 19/09/2023 | 10:00  | Lượt xem: 91
Kế hoạch 253/KH-UBND v/v thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch: Tải về
Hiển thị 1 - 10 trong 19 kết quả.

BẢN ĐỒ SỐ