VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI TUYỂN VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI TUYỂN

Kế hoạch 233/KH-UBND thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 23/08/2023 | 10:47  | Lượt xem: 54
Kế hoạch 233/KH-UBND thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Thông báo số 591/TB-UBND v/v thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ, trường THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 23/08/2023 | 10:46  | Lượt xem: 37
Thông báo số 591/TB-UBND v/v thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ, trường THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm Thông...

Thông báo Tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 27/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 124
Thông báo Tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 19/08/2022 | 02:05  | Lượt xem: 135
Thông báo Kết quả thi tuyển vòng thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 03/08/2022 | 04:37  | Lượt xem: 127
Thông báo Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 03/08/2022 | 04:34  | Lượt xem: 124
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo Tiếp tục tổ chức thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 03/08/2022 | 04:32  | Lượt xem: 107
Thông báo Tiếp tục tổ chức thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 18/03/2022 | 05:56  | Lượt xem: 266
Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 14/03/2022 | 10:00  | Lượt xem: 276
Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2022

BẢN ĐỒ SỐ