Danh sách văn bản lấy ý kiến nhân dân


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Lấy ý kiến nhân dân về góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2015-2020

----- Hết hạn
2

Lấy ý kiến nhân dân Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Nam Từ Liêm

----- Hết hạn
3

Lấy ý kiến nhân dân Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm

----- Hết hạn
4

Lấy ý kiến nhân dân Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Nam Từ Liêm

----- Hết hạn
5

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm

----- Hết hạn
6

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Nam Từ Liêm

----- Hết hạn
7

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Nam Từ Liêm

----- Hết hạn
8

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

07/04/2015 ----- Hết hạn

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera