QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 01/12/2017 | 03:25  | Lượt xem: 2001
HNP - Ngày 16/7/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập.  

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S1, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 01/12/2017 | 03:24  | Lượt xem: 1795
HNP- UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S1, tỷ lệ 1/5000 thuộc các xã của huyện Đan Phượng và huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 01/12/2017 | 03:21  | Lượt xem: 1449
HNP - Ngày 15/8/2013, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 4874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000.

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000

Ngày đăng 01/12/2017 | 03:20  | Lượt xem: 2251
HNP- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc các phường của quận Đống Đa, quận Cầu Giấy,...

BẢN ĐỒ SỐ