THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử vneid

Ngày đăng 25/04/2024 | 02:30  | Lượt xem: 59
Ngày 22/4/2024, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội có Văn bản số 1318/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNEID.

Văn bản số 14/UBND-TP v/v tổ chức tuyên truyền , phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Ngày đăng 15/03/2024 | 04:32  | Lượt xem: 80
Văn bản số 14/UBND-TP v/v tổ chức tuyên truyền , phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở Văn bản : Tải về

Kiến nghi 01/KN-VKS-NTL áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Ngày đăng 15/03/2024 | 04:29  | Lượt xem: 132
Kiến nghi 01/KN-VKS-NTL áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật Kiến nghị : Tải về

Quyết định 91/QĐ-BXD v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023

Ngày đăng 15/03/2024 | 04:24  | Lượt xem: 84
Quyết định 91/QĐ-BXD v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023 Quyết định : Tải về

Công văn 1594/SXD-PC v/v cập nhật danh mục văn ban QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng năm 2023

Ngày đăng 15/03/2024 | 04:21  | Lượt xem: 83
Công văn 1594/SXD-PC v/v cập nhật danh mục văn ban QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng năm 2023 Công văn : Tải về

Văn bản số 01/KN-VKS-NTL kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Ngày đăng 05/03/2024 | 03:52  | Lượt xem: 89
Văn bản số 01/KN-VKS-NTL kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật Văn bản : Tải về

Quyết định 236/QĐ-UBND công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 08/02/2024 | 12:00  | Lượt xem: 121
Quyết định 236/QĐ-UBND công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Quyết định : Tải về

Văn bản số 138/HĐPBGDPL v/v tăng cường tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình

Ngày đăng 26/01/2024 | 01:43  | Lượt xem: 124
Văn bản số 138/HĐPBGDPL v/v tăng cường tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình Văn bản : Tải về

Công văn 137/CV-HĐ v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 17/01/2024 | 12:30  | Lượt xem: 114
Công văn 137/CV-HĐ v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo Công văn: Tải về

Quyết định 3596/QĐ-UBND v/v công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm kỳ 2019 - 2023

Ngày đăng 09/11/2023 | 08:00  | Lượt xem: 141
Quyết định 3596/QĐ-UBND v/v công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm kỳ 2019 - 2023 Quyết định : Tải về

Quyết định 2296/QĐ-UBND v/v ban hành thể lệ Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 10:57  | Lượt xem: 263
Quyết định 2296/QĐ-UBND v/v ban hành thể lệ Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết định : Tải về

Quyết định 2114/QĐ-UBND v/v thành lập Ban tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 10:56  | Lượt xem: 213
Quyết định 2114/QĐ-UBND v/v thành lập Ban tổ chức  cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết định : ...

Kế hoạch số 153/KH-UBND v/v tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 10:54  | Lượt xem: 222
Kế hoạch số 153/KH-UBND v/v tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Công văn số 2267/CV-BTC v/v phát động, triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/08/2023 | 11:47  | Lượt xem: 3628
Công văn số 2267/CV-BTC v/v phát động, triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận Công văn : Tải về

Thông báo số 307/UBND-QLĐT v/v tăng cường các biện pháp kiểm soát , xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:49  | Lượt xem: 324
Thông báo số 307/UBND-QLĐT v/v tăng cường các biện pháp kiểm soát , xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông , hình thành văn hóa, thói quen "Đã uống rượu bia - không...

Thông báo số 396/UBND-TCKH v/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 01/02/2023 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:45  | Lượt xem: 311
Thông báo số 396/UBND-TCKH v/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 01/02/2023 của Bộ Tài chính Thông báo : Tải về

Thông tư số 766/TTTP-PCTN v/v thực hiện văn bản số 362/UBND-NC ngày 14/02/2023 của UBND thành phố

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:43  | Lượt xem: 276
Thông tư số 766/TTTP-PCTN v/v thực hiện văn bản số 362/UBND-NC ngày 14/02/2023 của UBND thành phố Thông tư : Tải về

Thông báo số 437/UBND-NC v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:40  | Lượt xem: 265
Thông báo số 437/UBND-NC v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Thông báo : Tải về

Kế hoạch số 64/KH-UBND về công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:36  | Lượt xem: 404
Kế hoạch số 64/KH-UBND về công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Kế hoạch số 43/KH-UBND v/v phòng chống mại dâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:33  | Lượt xem: 267
Kế hoạch số 43/KH-UBND v/v phòng chống mại dâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Kế hoạch : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ