THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quyết định 2296/QĐ-UBND v/v ban hành thể lệ Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 10:57  | Lượt xem: 66
Quyết định 2296/QĐ-UBND v/v ban hành thể lệ Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết định : Tải về

Quyết định 2114/QĐ-UBND v/v thành lập Ban tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 10:56  | Lượt xem: 49
Quyết định 2114/QĐ-UBND v/v thành lập Ban tổ chức  cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 Quyết định : ...

Kế hoạch số 153/KH-UBND v/v tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 10:54  | Lượt xem: 62
Kế hoạch số 153/KH-UBND v/v tổ chức Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Công văn số 2267/CV-BTC v/v phát động, triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/08/2023 | 11:47  | Lượt xem: 3400
Công văn số 2267/CV-BTC v/v phát động, triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Quận Công văn : Tải về

Thông báo số 307/UBND-QLĐT v/v tăng cường các biện pháp kiểm soát , xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:49  | Lượt xem: 143
Thông báo số 307/UBND-QLĐT v/v tăng cường các biện pháp kiểm soát , xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông , hình thành văn hóa, thói quen "Đã uống rượu bia - không...

Thông báo số 396/UBND-TCKH v/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 01/02/2023 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:45  | Lượt xem: 154
Thông báo số 396/UBND-TCKH v/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 01/02/2023 của Bộ Tài chính Thông báo : Tải về

Thông tư số 766/TTTP-PCTN v/v thực hiện văn bản số 362/UBND-NC ngày 14/02/2023 của UBND thành phố

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:43  | Lượt xem: 138
Thông tư số 766/TTTP-PCTN v/v thực hiện văn bản số 362/UBND-NC ngày 14/02/2023 của UBND thành phố Thông tư : Tải về

Thông báo số 437/UBND-NC v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:40  | Lượt xem: 126
Thông báo số 437/UBND-NC v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Thông báo : Tải về

Kế hoạch số 64/KH-UBND về công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:36  | Lượt xem: 194
Kế hoạch số 64/KH-UBND về công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Kế hoạch số 43/KH-UBND v/v phòng chống mại dâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:33  | Lượt xem: 132
Kế hoạch số 43/KH-UBND v/v phòng chống mại dâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Kế hoạch : Tải về

Kế hoạch số 19/KH-UBND v/v phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:32  | Lượt xem: 81
Kế hoạch số 19/KH-UBND v/v phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Kế hoạch : Tải về

Kế hoạch số 19/KH-UBND v/v phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:31  | Lượt xem: 89
Kế hoạch số 19/KH-UBND v/v phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Kế hoạch : Tải về

Chương trình số 03/CTr-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:18  | Lượt xem: 74
Chương trình số 03/CTr-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 Chương trình : Tải về

Kế hoạch số 50/KH-UBND tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nan mại dâm , phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:16  | Lượt xem: 77
Kế hoạch số 50/KH-UBND tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nan mại dâm , phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Thông báo số 247/UBND-KT v/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:13  | Lượt xem: 43
Thông báo số 247/UBND-KT v/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài chính Thông báo : Tải về

Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:10  | Lượt xem: 45
Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm Kế...

Kế hoạch 03/KH - BTV v/v triển khai thực hiện đề án " Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đến năm 2025" năm 2023

Ngày đăng 06/03/2023 | 08:27  | Lượt xem: 81
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đến năm 2025" năm 2023 Kế hoạch : Tải về

Quyết định 218//QĐ-UBND v/v công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 10/02/2023 | 05:29  | Lượt xem: 111
Quyết định 218//QĐ-UBND v/v công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Quyết định : Tải về

Thông báo số 132/UBND-YT v/v thực hiện Công văn số 4413/UBND-KGVX ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày đăng 20/01/2023 | 11:47  | Lượt xem: 125
Thông báo số 132/UBND-YT v/v thực hiện Công văn số 4413/UBND-KGVX ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Thông báo : Tải về

Chỉ thị 22/CT - TTg v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ngày đăng 20/01/2023 | 11:44  | Lượt xem: 153
Chỉ thị 22/CT - TTg v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Chỉ thị : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ