THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công văn về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở

Ngày đăng 17/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 13
Công văn về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở

Công văn về việc tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống COVID-19

Ngày đăng 24/07/2021 | 10:00  | Lượt xem: 178
Công văn về việc tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống COVID-19

Công văn về việc: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:30  | Lượt xem: 299
Công văn số 82/CV-HĐPHPBGDPL ngày 29/4/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật quận Nam Từ Liêm về việc: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn về việc: tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số quy định về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 181
Công văn số 517/ CV-HĐPHPBGDPL ngày 15/3/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật quận Nam Từ Liêm về việc: tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số quy định về thí điểm tổ chức mô hình...

Công văn về việc: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 10/02/2021 | 09:00  | Lượt xem: 297
Công văn số 26/CV-HĐPHPBGDPL ngày 06/2/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật quận Nam Từ Liêm về việc: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến...

Công văn về việc: Tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình LED

Ngày đăng 08/02/2021 | 02:30  | Lượt xem: 209
Công văn số 31/CV-HĐPHPBGDPL ngày 08/2/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật quận Nam Từ Liêm về việc: Tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp...

Công văn số 285/UBND-TP ngày 05/02/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Ngày đăng 05/02/2021 | 04:00  | Lượt xem: 187
Công văn số 285/UBND-TP ngày 05/02/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 14/05/2020 | 07:49  | Lượt xem: 468
Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Một số nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính

Ngày đăng 03/06/2016 | 03:17  | Lượt xem: 1404
(NTL) Luật tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 (gọi tắt là Luật TTHC năm 2015). Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực...

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Ngày đăng 30/03/2015 | 02:00  | Lượt xem: 704
(NTL) Học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm; sinh viên không được miễn giảm giá vé tàu hoả; hệ thống ATM được cài báo động... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 4.

Kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Ngày đăng 11/12/2014 | 01:11  | Lượt xem: 740
Kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 11/12/2014 | 01:10  | Lượt xem: 699
Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính

Quyết định v/v Ban hành Quy chế quy định về công tác phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường....

Ngày đăng 04/11/2014 | 05:28  | Lượt xem: 674
Quyết định v/v Ban hành Quy chế quy định về công tác phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Hà Nội ban hành 16 quyết định mới về thu phí và lệ phí

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00  | Lượt xem: 649
(NTL) Các quyết định đều được ký ban hành ngày 20/8/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 20/8/2014,  Thành phố Hà Nội ban hành...

BẢN ĐỒ SỐ