LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND Quận

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:33  | Lượt xem: 510
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND Quận

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:30  | Lượt xem: 1048
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2022

Ngày đăng 30/12/2021 | 04:00  | Lượt xem: 622
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2021

Ngày đăng 30/09/2021 | 09:36  | Lượt xem: 434
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2021

Ngày đăng 29/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 394
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 04:30  | Lượt xem: 305
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 11:00  | Lượt xem: 329
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 03:00  | Lượt xem: 252
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 04:30  | Lượt xem: 216
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:30  | Lượt xem: 224
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý II năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 08:37  | Lượt xem: 270
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý II năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I 2020

Ngày đăng 31/12/2019 | 09:00  | Lượt xem: 218
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 04:21  | Lượt xem: 955
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2019

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2019

Ngày đăng 21/06/2019 | 06:04  | Lượt xem: 880
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2019

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy năm 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 09:55  | Lượt xem: 704
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy năm 2019

BẢN ĐỒ SỐ