THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch năng lượng
Ngày đăng 05/07/2024 | 18:23  | Lượt xem: 276

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch khoáng sản); Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch năng lượng); Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm!

Quyết định số 866/QĐ-TTg

Phụ lục QĐ số 866/QĐ-TTg

Quyết định số 893/QĐ-TTg