hệ thống văn bản


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
03/ DT-BC

Lấy ý kiến nhân dân về góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2015-2020

Hết hạn
07/ DT-KH

Lấy ý kiến nhân dân Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Nam Từ Liêm

Hết hạn
06/ DT-KH

Lấy ý kiến nhân dân Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Nam Từ Liêm

Hết hạn
05/ DT-KH

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm

Hết hạn
04/ DT-KH

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Nam Từ Liêm

Hết hạn
01/ DT-KH

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Nam Từ Liêm

Hết hạn
3127/ QĐ-UBND

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã có thành tích trong công tác năm học 2018 - 2019

14/08/2019 Còn hiệu lưc
2682 - 2686/ QĐ - UBND

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm

25/07/2019 Còn hiệu lưc
2644/ QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

23/07/2019 Còn hiệu lưc
2576/ QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

17/07/2019 Còn hiệu lưc

video


bản tin phát thanh


Học tập và làm theo HCM (right)
Hệ thống camera