THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 3: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)

Ngày đăng 14/06/2021 | 02:00  | Lượt xem: 53
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 3: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 2: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021)

Ngày đăng 07/06/2021 | 10:00  | Lượt xem: 137
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 2: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021)

Công văn triển khai hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập

Ngày đăng 01/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 443
Công văn triển khai hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 1: Từ ngày 01/2/2021 đến ngày 28/5/2021)

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:00  | Lượt xem: 176
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 1: Từ ngày 01/2/2021 đến ngày 28/5/2021)

Thông báo lịch tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục màn non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 20/05/2021 | 02:00  | Lượt xem: 1428
Thông báo lịch tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục màn non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm...

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP đối với người trúng tuyển viên chức giáo viên năm 2021 (đợt 2)

Ngày đăng 12/05/2021 | 01:00  | Lượt xem: 661
Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP đối với người trúng tuyển viên chức giáo viên năm 2021 (đợt 2) Thông báo:  Tải về

Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 05/05/2021 | 11:01  | Lượt xem: 286
Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch COVID-19 Thông báo:  Tải về

Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp nhận hsơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cs giáo dục mầm non, TH, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 theo TB số 196/TB-UBND - 26/4/2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 02:55  | Lượt xem: 363
Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 26/04/2021 | 10:25  | Lượt xem: 382
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm...

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 05:45  | Lượt xem: 414
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020   ...

Kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 07:01  | Lượt xem: 211
Kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc...

Lịch làm việc với thí sinh có điểm Vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 16/04/2021 | 05:20  | Lượt xem: 129
Lịch làm việc với thí sinh có điểm Vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc...

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:54  | Lượt xem: 130
Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 Thông báo:  Tải về

Thông báo Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 05:00  | Lượt xem: 210
Thông báo Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 Thông...

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 04:38  | Lượt xem: 124
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 Thông báo:  Tải về

BẢN ĐỒ SỐ