THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nhận quyết định tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 27/12/2021 | 08:00  | Lượt xem: 214
Thông báo nhận quyết định tuyển công chức năm 2020

Công văn về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 20/12/2021 | 09:00  | Lượt xem: 236
Công văn về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19

Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 13/12/2021 | 09:00  | Lượt xem: 410
Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Nam Từ Liêm

Danh sách công trình đưa vào hoạt động chưa được nghiệm thu về PCCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (tính đến ngày 10/11/2021)

Ngày đăng 11/11/2021 | 10:30  | Lượt xem: 3316
Danh sách công trình đưa vào hoạt động chưa được nghiệm thu về PCCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (tính đến ngày 10/11/2021)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 16/09/2021 | 02:00  | Lượt xem: 2322
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN-GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2020-2021

Ngày đăng 10/08/2021 | 09:00  | Lượt xem: 300
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN-GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2020-2021

Danh sách các cơ sở không đảm bảo công tác an toàn PCCC bị tạm đình chỉ và đỉnh chỉ hoạt động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ( danh sách cập nhật đến ngày 16/7/2021)

Ngày đăng 27/07/2021 | 03:12  | Lượt xem: 4268
Danh sách các cơ sở không đảm bảo công tác an toàn PCCC bị tạm đình chỉ và đỉnh chỉ hoạt động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ( danh sách cập nhật đến ngày 16/7/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 3: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

Ngày đăng 02/07/2021 | 11:30  | Lượt xem: 2026
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 3: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 6: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

Ngày đăng 02/07/2021 | 11:00  | Lượt xem: 2627
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 6: Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 2: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

Ngày đăng 27/06/2021 | 08:30  | Lượt xem: 1754
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 2: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 5: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

Ngày đăng 27/06/2021 | 08:00  | Lượt xem: 2292
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 5: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

Công văn về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 18/06/2021 | 03:00  | Lượt xem: 4433
Công văn về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 1: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

Ngày đăng 18/06/2021 | 02:30  | Lượt xem: 2196
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 1: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 4: Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

Ngày đăng 18/06/2021 | 02:00  | Lượt xem: 3246
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 4: Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 3: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)

Ngày đăng 14/06/2021 | 02:00  | Lượt xem: 1643
Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Đợt 3: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)

BẢN ĐỒ SỐ