THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mời thẩm định giá

Ngày đăng 11/07/2024 | 09:19  | Lượt xem: 201
Căn cứ Yêu cầu định giá tài sản số 61/YC-CQĐT-ĐTTH ngày 06/02/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm. Để có cơ sở thẩm định giá tài sản phục vụ công tác...

Quyết định 1294/QĐ-UBND v/v khen thưởng các tập thể , cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

Ngày đăng 10/07/2024 | 05:09  | Lượt xem: 178
Quyết định 1294/QĐ-UBND v/v khen thưởng các tập thể , cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận Nam Từ  Liêm năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 ...

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám HĐND quận của Tổ đại biểu số 6 HĐND quận.

Ngày đăng 10/07/2024 | 08:00  | Lượt xem: 172
Ngày 09 tháng 7 năm 2024, Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Thông báo số 348/TB-HĐND về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám HĐND quận của Tổ đại biểu số 6 HĐND quận.

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám HĐND quận của một số Tổ đại biểu HĐND quận.

Ngày đăng 09/07/2024 | 08:30  | Lượt xem: 135
Ngày 08 tháng 7 năm 2024, Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Thông báo số 344/TB-HĐND về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám HĐND quận của một số Tổ đại biểu HĐND...

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng 08/07/2024 | 09:30  | Lượt xem: 178
Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021-2025.

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận Nam Từ Liêm.

Ngày đăng 08/07/2024 | 09:00  | Lượt xem: 170
Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua – Khen thưởng quận Nam Từ Liêm.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước và Thành phố nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Ngày đăng 08/07/2024 | 08:30  | Lượt xem: 218
Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Văn bản số 2209/UBND-LĐTBXH về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước và Thành phố nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh –...

Quyết định phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh tại Chợ dân sinh phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 06/07/2024 | 10:30  | Lượt xem: 195
Ngày 05 tháng 7 năm 2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh tại Chợ dân sinh phường Phú Đô, quận Nam Từ...

Tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch năng lượng

Ngày đăng 05/07/2024 | 06:23  | Lượt xem: 279
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm...

Quyết định phê duyệt Nội quy Chợ dân sinh Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 05/07/2024 | 10:30  | Lượt xem: 215
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nội quy Chợ dân sinh Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Quyết định phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ dân sinh phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 02/07/2024 | 01:30  | Lượt xem: 165
Ngày 01 tháng 7 năm 2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ dân sinh phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành...

Thông báo lịch đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ năm 2024

Ngày đăng 02/07/2024 | 10:30  | Lượt xem: 210
Ngày 01/7/2024, Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Văn bản số 331/HĐND-VP về việc đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Công văn về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Ngày đăng 27/06/2024 | 10:00  | Lượt xem: 255
Ngày 27/06/2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Văn bản số 2108/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 27/06/2024 | 09:30  | Lượt xem: 273
Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng...

Quyết định phục hồi hoạt động đối với một phần mặt bằng tum được giới hạn bởi trục (A-C; 1-3) và tầng mái của khách sạn Villa Ju.

Ngày đăng 26/06/2024 | 09:30  | Lượt xem: 247
Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân Quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc phục hồi hoạt động đối với một phần mặt bằng tum được giới hạn bởi trục (A-C; 1-3) và tầng...