THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ngày đăng 10/08/2022 | 02:56  | Lượt xem: 65
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố ...

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2022 | 02:55  | Lượt xem: 19
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà...

Thông báo số 856/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm thông báo điều chỉnh phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND quận năm 2022

Ngày đăng 09/08/2022 | 12:23  | Lượt xem: 25
Thông báo số 856/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm thông báo điều chỉnh phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 26/07/2022 | 10:30  | Lượt xem: 385
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo 799/TB-UBND kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN - GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học , THCS, công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2021 - 2022

Ngày đăng 25/07/2022 | 11:17  | Lượt xem: 319
Thông báo 799/TB-UBND kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý  Trung tâm GDNN - GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học , THCS, công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2021 -...

Danh sách, phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 20/07/2022 | 11:57  | Lượt xem: 372
Danh sách, phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 30/06/2022 | 04:52  | Lượt xem: 486
Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức và Phiếu đăng lý xét tuyển công chức diện thu hút , tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 30/06/2022 | 10:47  | Lượt xem: 391
Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức và Phiếu đăng lý xét tuyển công chức diện thu hút , tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Hà Nội năm...

Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuyển mục đích sử dụng đất...

Ngày đăng 15/06/2022 | 10:24  | Lượt xem: 334
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử...

Quyết định về việc khen thưởng các em học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở có thành tích đặc biệt trong năm học 2021 - 2022

Ngày đăng 30/05/2022 | 10:10  | Lượt xem: 492
Quyết định về việc khen thưởng các em học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở có thành tích đặc biệt trong năm học 2021 - 2022

Quyết định về việc khen thưởng các em học sinh giỏi toàn diện cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2021 - 2022

Ngày đăng 30/05/2022 | 10:00  | Lượt xem: 455
Quyết định về việc khen thưởng các em học sinh giỏi toàn diện cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022

Ngày đăng 27/05/2022 | 05:27  | Lượt xem: 449
Thông báo Lịch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022

Danh sách tập thể, cá nhân nhà hảo tâm đã đóng góp gây dựng "Quỹ Nhân đạo" nhân "Tháng Nhân đạo" năm 2022 (danh sách cập nhật đến ngày 10/5/2022)

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:00  | Lượt xem: 551
Danh sách tập thể, cá nhân nhà hảo tâm đã đóng góp gây dựng "Quỹ Nhân đạo" nhân "Tháng Nhân đạo" năm 2022 (danh sách cập nhật đến ngày 10/5/2022)

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Ngày đăng 19/04/2022 | 03:00  | Lượt xem: 422
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022

Ngày đăng 22/03/2022 | 09:19  | Lượt xem: 262
Kế hoạch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022

BẢN ĐỒ SỐ