THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng , diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Ngày đăng 22/09/2023 | 09:02  | Lượt xem: 69
Thông báo công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng , diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Thông báo : Tải về

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 14/07/2023 | 03:30  | Lượt xem: 1757
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 06/07/2023 | 04:04  | Lượt xem: 909
Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 174/TB-QLDA v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 15/04/2023 | 11:54  | Lượt xem: 2679
Thông báo số 17/TB-QLDA v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Nam Từ Liêm năm 2023 Thông báo : Tải về

Danh sách các đơn vị chậm nộp BHXH, BHYT

Ngày đăng 14/04/2023 | 10:30  | Lượt xem: 4311
Danh sách các đơn vị chậm nộp BHXH, BHYT

Thông báo 188/TB-UBND v/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận năm 2023

Ngày đăng 23/03/2023 | 08:00  | Lượt xem: 4032
Thông báo 188/TB-UBND v/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận năm 2023 Thông báo : Tải về

Công văn số 273/UBND-CANTL v/v tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ , đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC

Ngày đăng 22/02/2023 | 12:31  | Lượt xem: 5491
Công văn số 273/UBND-CANTL v/v tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ , đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC Công văn : Tải về

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công từ ngày 06/02/2023

Ngày đăng 17/02/2023 | 02:30  | Lượt xem: 1692
Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công từ ngày 06/02/2023

Thông báo về việc thực hiện phong trào "Tết Nhân ái" năm 2023

Ngày đăng 19/01/2023 | 09:00  | Lượt xem: 1367
Thông báo về việc thực hiện phong trào "Tết Nhân ái" năm 2023

Kế hoạch số 347/KH-UBND v/v tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 24/12/2022 | 12:11  | Lượt xem: 1993
Kế hoạch số 347/KH-UBND v/v tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Kế hoạch : Tải về

Công văn số 3664/UBND-CANTl v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC

Ngày đăng 12/12/2022 | 11:33  | Lượt xem: 2640
Công văn số 3664/UBND-CANTl v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC Công văn: Tải về ...

Kế hoạch số 332/KH-UBND v/v tổ chức "Tuần lễ thương mại - Hàng thủ công mỹ nghệ - Sinh vật cảnh" quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 30/11/2022 | 04:03  | Lượt xem: 1392
Kế hoạch số 332/KH-UBND v/v tổ chức "Tuần lễ thương mại - Hàng thủ công mỹ nghệ - Sinh vật cảnh" quận Nam Từ Liêm năm 2022 Kế hoạch: Tải về

Thông báo Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" quận Nam Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 24/10/2022 | 08:30  | Lượt xem: 1652
Thông báo Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo về việc tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt Đảng

Ngày đăng 31/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 1894
Thông báo về việc tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt Đảng

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 15/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 1855
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

BẢN ĐỒ SỐ