THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tự công bố sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga 1993
Ngày đăng 06/06/2024 | 11:54  | Lượt xem: 242

Tên hộ kinh doanh : Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga 1993

Tên hộ kinh doanh : Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga 1993.
Địa chỉ : Số 51 đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Tên sản phẩm công bố : 01/NGUYENTHINGA/2024: Bánh bao kim sa.

Ngày công bố : 05/6/2024.