THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 28/07/2022 | 08:42  | Lượt xem: 638

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo : Tải về

Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ