THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm và Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 31/05/2024 | 17:39  | Lượt xem: 484

Ngày 28/5/2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về việc rà soát, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm và Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 quận Nam Từ Liêm.

Nội dung chi tiết xem tại đây!