THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo v/v triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 24/11/2023 | 19:00  | Lượt xem: 3320

Thông báo v/v triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo 3693/UBND-TCKH: Tải về

Phiếu nhận xét, cho ý kiến: Tải về

Dự thảo góp ý : https://vienktxh.hanoi.gov.vn/du-thao-gop-y