THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tiếp nhận nội dung đăng ký tham gia đối thoại giữa Lãnh đạo uỷ ban nhân dân quận với người dân và doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2024
Ngày đăng 27/03/2024 | 18:30  | Lượt xem: 203

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, nhà nước các cấp trong cải cách TTHC, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 57/KH–UBND ngày 16/02/2024 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Theo Kế hoạch, dự kiến Hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC (lần 1) năm 2024 sẽ tổ chức vào tháng 5/2024.

UBND quận Nam Từ Liêm thông báo về việc tiếp nhận nội dung đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục chính trên địa bàn quận (lần 1) năm 2024 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 27/3/2024 đến hết ngày 25/4/2024.

2. Địa điểm tiếp nhận:

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường thuộc Quận.

- Qua email: dothiloan_namtuliem@hanoi.gov.vn

- Qua đường bưu điện đến địa chỉ: UBND quận Nam Từ Liêm, địa chỉ: số 125 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung đối thoại: Về thủ tục hành chính và giải quyết quyết thủ tục hành chính; các TTHC được ủy quyền cho UBND quận, các phòng chuyên môn; UBND các phường; các sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất, góp phần đơn giản hóa các TTHC và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Quận (theo mẫu đính kèm).

Lưu ý: UBND quận không tiếp nhận và thực hiện đối thoại với các nội dung liên quan đến nội dung khiếu nại và tố cáo.

          UBND quận Thông báo để các cơ quan, đơn vị, công dân trên địa bàn Quận được biết và thực hiện./.

            Tải Thông báo tại đây!