THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo số 856/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm thông báo điều chỉnh phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND quận năm 2022
Ngày đăng 09/08/2022 | 12:23  | Lượt xem: 234

Thông báo số 856/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm thông báo điều chỉnh phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND quận năm 2022

Thông báo : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ