THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND quận Nam Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 13/05/2024 | 16:30  | Lượt xem: 395

Ngày 13/5/2024, Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Thông báo số 205/TB-HĐND thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND quận Nam Từ Liêm khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung chi tiết xem tại đây!