THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Lịch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2023
Ngày đăng 23/10/2023 | 17:30  | Lượt xem: 4972

Thông báo Lịch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2023

Thông báo : Tải về