THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo dừng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 19/03/2024 | 18:30  | Lượt xem: 199

Ngày 19/3/2024, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành thông báo số 125/TB-UBND về việc dừng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận Nam Từ Liêm.

Nội dung chi tiết xem tại đây!