THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 22/04/2024 | 09:58  | Lượt xem: 438

Ngày 09/4/2024, Sở Công thương thành phố Hà Nội có Văn bản số 1583/SCT-TTKC về việc mời tham gia cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội năm 2024.

Xem chi tiết Thông báo tại đây!