THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng “Đơn vị tiên tiến về Thể dục Thể thao” năm học 2023-2024
Ngày đăng 06/06/2024 | 12:51  | Lượt xem: 237

Ngày 04/6/2024, UBND Quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trao xây dựng “Đơn vị tiên tiến về Thể dục Thể thao” năm học 2023-2024. Theo đó có 35 tập thể và 35 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận.

Chi tiết tại file đính kèm!