THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 27/06/2024 | 09:30  | Lượt xem: 272

Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

Nội dung chi tiết xem tại đây!