THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/08/2022 | 14:55  | Lượt xem: 185

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ