THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định 31138 v/v phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh tại Chợ dân sinh phường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/05/2024 | 15:55  | Lượt xem: 309

Quyết định 31138 v/v phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh tại Chợ dân sinh phường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Quyết định : Tải về