THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định 1294/QĐ-UBND v/v khen thưởng các tập thể , cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 10/07/2024 | 17:09  | Lượt xem: 177

Quyết định 1294/QĐ-UBND v/v khen thưởng các tập thể , cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận Nam Từ  Liêm năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

Quyết định: Tải về