THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố
Ngày đăng 30/05/2024 | 17:35  | Lượt xem: 453

Ngày 10/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 54/KH-SNN về việc thực hiện hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm!

Kế hoạch số 54/KH-SNN

Danh sách  510 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn TP tham gia dự án

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND