THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2024
Ngày đăng 23/05/2024 | 17:07  | Lượt xem: 682

Ngày 21/5/2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2024.

Nội dung chi tiết xem tại đây!