THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Giấy phép môi trường số 1852/GPMT-UBND
Ngày đăng 07/06/2024 | 08:18  | Lượt xem: 232

Ngày 06/6/2024, UBND quận Nam Từ Liêm cấp Giấy phép Môi trường cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội, địa chỉ tại TDP số 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội”.

Nội dung chi tiết xem tại đây!