THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách, phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2022
Ngày đăng 20/07/2022 | 11:57  | Lượt xem: 386

Danh sách, phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2022

Danh sách, phương án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND Quận Nam Từ Liêm năm 2022

Thông báo : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ