THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Ngày đăng 27/06/2024 | 10:00  | Lượt xem: 254

Ngày 27/06/2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Văn bản số 2108/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Nội dung chi tiết xem tại đây!