THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn số 3664/UBND-CANTl v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC
Ngày đăng 12/12/2022 | 11:33  | Lượt xem: 3530

Công văn số 3664/UBND-CANTl v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC

Công văn: Tải về

Chỉ đạo giám sát: Tải về

Phụ lục : Tải về