THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 22/06/2024 | 11:00  | Lượt xem: 287

Ngày 21/6/2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm!

QĐ số 3266/QĐ-UBND

Phụ lục QĐ số 3266/QĐ-UBND