THÔNG TIN MỜI THẦU, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG THÔNG TIN MỜI THẦU, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp và hạng mục chung thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa cổng - hàng rào trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:38  | Lượt xem: 1154
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp và hạng mục chung thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa cổng - hàng rào trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm

Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 25/07/2019 | 03:11  | Lượt xem: 1149
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản

Quyết định về việc cung cấp cây để thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức thực hiện ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019’ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm”

Ngày đăng 27/03/2019 | 06:57  | Lượt xem: 832
Quyết định về việc cung cấp cây để thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức thực hiện ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019’ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm”

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Triển khai phần mềm hệ thống kho lưu trữ và công văn chuyển đi, đến giữa quận ủy và cấp ủy các cơ sở trực thuộc

Ngày đăng 08/07/2016 | 09:07  | Lượt xem: 1103
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  hạng mục: Triển khai phần mềm hệ thống kho lưu trữ và công văn chuyển đi, đến giữa quận ủy và  cấp ủy các cơ sở trực thuộc.

Thông báo mời chào hàng gói thầu: Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho UBND quận Nam Từ Liêm năm 2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 10:36  | Lượt xem: 1062
Thông báo mời chào hàng gói thầu: Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho UBND quận Nam Từ Liêm năm 2015

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận giai đoạn 1 (Năm 2016 – 2017)

Ngày đăng 20/10/2015 | 10:30  | Lượt xem: 1117
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận giai đoạn 1 (Năm 2016 – 2017)

Thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu hộ tịch và đào tạo chuyển giao công nghệ

Ngày đăng 13/10/2015 | 10:21  | Lượt xem: 844
Thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu hộ tịch và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Số hóa dữ liệu hộ tịch quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 12/10/2015 | 09:48  | Lượt xem: 749
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Số hóa dữ liệu hộ tịch quận Nam Từ Liêm

BẢN ĐỒ SỐ