TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ngày đăng 13/05/2024 | 09:13  | Lượt xem: 306

(NTL) Chiều ngày 10/5, Quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong hệ thống chính trị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí UVBTV, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ chủ chốt quận.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Quận ủy đã triển khai một số nội dung trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị theo Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 4 biểu hiện trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những kiến nghị nhằm triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức và Chỉ thị 24 có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – TUV, Bí thư Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc  tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị quận; tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện trên cơ sở nắm bắt rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; Cần ý thức sâu sắc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị, tham mưu, đề xuất cấp ủy các nhiệm vụ khó, vượt thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết xử lý; Nâng cao, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ gắn với Chỉ thị 24, Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm…

                                                   Cẩm Vân