TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Ngày đăng 15/01/2024 | 08:38  | Lượt xem: 449

(NTL) Sáng ngày 12/01/2024, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận. Đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND đã triển khai chương trình công tác năm 2024 với các nội dung trọng tâm: Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II; 05 Chương trình công tác của Quận ủy; Nghị quyết của HĐND quận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 15, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Hoàn thành 100% các cuộc giám sát, khảo sát, giải trình, trong đó HĐND quận tối thiểu 02 cuộc, Thường trực HĐND quận 07 cuộc, các Ban HĐND quận tối thiểu 04 cuộc/ban. Tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND quận, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND quận. Mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND quận năm 2024. Tổ chức thành công các Kỳ họp thường lệ và chuyên đề theo quy định…

Trên cơ sở dự thảo chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận, đại diện các Tổ đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao phương thức, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.  

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lâm Quang Thao đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 của Đảng bộ quận, các Chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy và các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 15, ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 245, ngày 06/6/2022 của Đảng đoàn HĐND Thành phố, Kế hoạch số 321, ngày 14/11/2022 của HĐND quận về việc thực hiện Đề án số 15 của Thành ủy và Kế hoạch số 88 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, tập trung vào việc tổ chức tốt các kỳ họp để quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình nhằm thúc đẩy toàn diện hoạt động của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho Nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các nội dung theo thẩm quyền; hăng hái thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo, với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2024.

Nhân dịp  này, Thường trực HĐND quận đã công bố Quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND quận năm 2023.

Thanh Hải