TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận giám sát việc giải quyết các vụ phức tạp về ANCT, TTATXH và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 24/05/2024 | 14:57  | Lượt xem: 308

(NTL) Sáng ngày 24/5, đoàn giám sát của Thường trực HĐND đã tổ chức hội nghị giám sát việc giải quyết các vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn Quận theo Nghị quyết số 15, ngày 04/7/2017 của BTV Thành ủy Hà Nội và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Nam Từ Liêm.

         

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Ngọc Sơn – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các phường.

Theo báo cáo khảo sát của đoàn giám sát, trên địa bàn Quận hiện có 42 vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH đã được BCĐ Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Quận ủy thống kê. Trong đó có 03 vụ việc do BTC Thành ủy rà soát theo Chỉ thị số 15 của Thành ủy; 39 vụ việc do các phường rà soát bổ sung theo tinh thần Nghị quyết số 15 của BTV Thành ủy Hà Nội. Đến nay, một số vụ việc đã được UBND quận tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản xong, cử tri không còn ý kiến. Tuy nhiên, một số vụ việc đã được giải quyết triệt để nhưng qua nhiều năm vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách theo dõi; số vụ việc phức tạp kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm còn nhiều (13 vụ việc); tiến độ giải quyết một số đơn tố cáo, khiếu nại còn chậm, phải gia hạn…

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm thời gian qua cơ bản tốt. Nghị quyết đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá, 21 chỉ tiêu, 06 nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực. Đến hết năm 2023, có 03 chỉ tiêu về đích sớm từ 2-4 năm; dự kiến đến hết năm 2025 hoàn thành 20/21 chỉ tiêu. Quy mô giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế tăng gấp 04 lần; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 99,8 triệu đồng. Thu NSNN đều vượt so với dự toán giao, hằng năm đạt gấp 1,3 lần so với chỉ tiêu nghị quyết; chi ngân sách đảm bảo đúng định mức, tiết kiệm, hiệu quả. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được phát triển; QP-AN được giữ vững; các nhiệm vụ về quy hoạch, GPMB, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt, đạt kết quả cao, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại...

Trên cơ sở báo cáo khảo sát của đoàn giám sát và báo cáo của UBND quận, tại hội nghị, thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo các phòng, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các phường đã thảo luận làm rõ các kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH theo Nghị quyết 15 của BTV Thành ủy Hà Nội và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Quận, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận đề nghị: Đối với việc giải quyết các vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn Quận theo Nghị quyết số 15 của BTV Thành ủy, UBND quận tiếp tục quan tâm tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Quận. Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ thực hiện còn thấp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tránh để xảy ra phức tạp, kéo dài; rà soát việc giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại tố cáo kéo dài, chậm giải quyết, các vấn đề tiềm ẩn phức tạp..., kịp thời đề xuất đưa vào diện BCĐ Quận ủy chỉ đạo, theo dõi; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp; tăng cường công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, gắn với việc tập trung nắm bắt, trả lời, giải quyết tốt các tranh chấp, bức xúc của nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong chậm chỉ đạo, phối hợp, giải quyết theo quy định...

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH 05 năm giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch HĐND quận đề nghị, UBND quận tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo các chỉ tiêu đều hoàn thành như Nghị quyết đã đề ra.

Thanh Hải