TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế - HĐND quận khảo sát công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 14/03/2024 | 14:00  | Lượt xem: 338

(NTL) Trong 02 ngày (11-12/3), Ban Pháp chế - HĐND quận đã tổ chức khảo sát công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 và Mễ Trì. Đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung – QUV, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND quận làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có thành viên Ban Pháp chế; đại diện Phòng Tư pháp, TC-KH, Văn phòng HĐND-UBND quận.

         

Năm 2023, phường Mễ Trì đã hòa giải thành 3 vụ việc; gửi 5 bài viết câu chuyện hòa giải về UBND quận theo quy định; hưởng ứng cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” Quận Nam Từ Liêm năm 2023, UBND phường đã phát động cuộc thi đến toàn thể đội ngũ hòa giải viên của phường và có 1 tiểu phẩm nộp lên UBND quận chấm điểm theo quy định. Hoạt động hòa giải ở cơ sở của phường Mỹ Đình 2 có 5 vụ việc, đã hòa giải thành 2 vụ đạt tỷ lệ 40%.  Cùng với đó, phường Mễ Trì, Mỹ Đình 2 đã triển khai tốt mô hình tổ hòa giải “5 tốt” trên địa bàn, nhờ đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải kịp thời, tránh khiếu kiện, tranh chấp kéo dài.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập, như lực lượng công chức Tư pháp – Hộ tịch còn mỏng lại kiêm nhiệm nhiều công việc, nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác hòa giải cơ sở; việc bố trí kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn hẹp, chủ yếu được bố trí chung trong kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật; nhiều hòa giải viên lớn tuổi hạn chế về hiểu biết pháp luật, chất lượng hòa giải viên không đồng đều, đội ngũ hòa giải viên thường xuyên biến động, dẫn đến nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở chưa được phát hiện hoặc được phát hiện nhưng chưa được hòa giải, hòa giải không kịp thời…

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất, kiến nghị của 2 phường, thành viên đoàn giám sát, đại diện các phòng liên quan của Quận, lãnh đạo UBND phường và thành viên các Tổ hòa giải ở cơ sở 2 phường đã thảo luận làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thanh Hải