TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN quận, ủy thác sang Ngân hàng CSXH quận
Ngày đăng 09/11/2023 | 13:52  | Lượt xem: 364

(NTL) Chiều ngày 08/11, tại Ngân hàng CSXH quận, Ban KT-XH HĐND quận đã tổ chức giám sát về hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN quận Nam Từ Liêm, ủy thác sang Ngân hàng CSXH quận. Đồng chí Nguyễn Thị Hường – QUV, Trưởng Ban KT-XH HĐND quận làm trưởng đoàn giám sát.  

         

Báo cáo của Ngân hàng CSXH quận cho biết, đến ngày 15/10/2023, tổng số nguồn vốn NSNN quận, ủy thác sang Ngân hàng CSXH quận là 86 tỷ 690 triệu đồng. Ngân hàng CSXH quận đã phối hợp với phòng LĐ-TB&XH tham mưu UBND quận quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách quận, ủy thác số tiền đã được HĐND quận thông qua cho 10 phường để thực hiện. 

Đến ngày 15/10/2023, tổng nguồn vốn thực hiện là 321 tỷ 747 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 143 tỷ 939 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách TP là 92 tỷ 108 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách quận là 86 tỷ 690 triệu đồng; nguồn vốn huy động đạt 60 tỷ 045 triệu đồng.  

Tổng dư nợ 4 chương trình tín dụng đến ngày 15/10/2023 là 321 tỷ 740 triệu đồng, tăng 25 tỷ 635 triệu đồng so với năm 2022 với 4.118 khách hàng vay vốn; số dư nguồn ngân sách quận cho Ngân hàng CSXH quận là 86 tỷ 690 triệu đồng, tăng 6 tỷ 891 triệu đồng so với năm 2022, đã triển khai cho 1.177 người lao động trên địa bàn 10 phường vay. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, không có nợ quá hạn. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế, như nguồn vốn tín dụng chính sách đối với cho vay giải quyết việc làm mặc dù đã được quan tâm bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn; kết quả cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.  

Qua thực tế triển khai tại địa phương, Ngân Hàng CSXH quận kiến nghị: HĐND, UBND quận bố trí nguồn vốn sang Ngân hàng CSXH giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo để cho vay giải quyết việc làm, đặc biệt là chuyển vốn năm 2024 đạt số dư 100 tỷ đồng cho hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quận...  

Trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng CSXH quận, đoàn giám sát và Ban Giám đốc Ngân hàng đã thảo luận làm rõ thêm về công tác xây dựng và triển khai kế hoạch giải ngân vốn; kết quả sử dụng vốn; hiệu quả sử dụng vốn; vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tổ chức CT-XH trong triển khai công tác nhận ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách và công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng CSXH quận...  

Thông qua việc giám sát để đánh giá kết quả đạt được trong quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN quận, ủy thác sang Ngân hàng CSXH quận; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó đưa ra những yêu cầu, kiến nghị, đề xuất với đơn vị, các cấp, các ngành nhằm quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn NSNN quận, ủy thác sang Ngân hàng CSXH quận.  

Thanh Hải