TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận khảo sát việc giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Ngày đăng 10/05/2024 | 10:35  | Lượt xem: 299

(NTL) Sáng ngày 10/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận đã tổ chức khảo sát việc giải quyết các vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH theo Nghị quyết số 15, ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội đối với các phòng, ban, ngành thuộc quận và UBND các phường. Đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Theo rà soát, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Quận có 24 vụ việc cần tiếp tục theo dõi, giải quyết theo Nghị quyết số 15 của Thành ủy, trong đó có 01 vụ việc do BCĐ Thành ủy theo dõi, 23 vụ việc do BCĐ Quận ủy theo dõi.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Quận ủy, cuối năm 2023, UBND quận đã thành lập Tổ công tác để đánh giá, xác định các vụ việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành kèm theo tài liệu, hồ sơ chứng minh để tiếp tục triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo các phòng, ngành và UBND các phường đã giải trình, phân tích, thảo luận làm rõ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó có việc quán triệt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản, quy định, hướng dẫn liên quan; công tác tham mưu cho BCĐ thực hiện Nghị quyết 15 của Quận ủy giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn; việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện; công tác rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các vụ việc tiềm ẩn phức tạp, dễ nảy sinh đơn thư, khiếu kiện kéo dài, chậm giải quyết; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện…Đồng thời làm rõ các kết quả đạt được trong công tác tiếp nhận, phân loại các vụ việc; lập hồ sơ giải quyết; tiến độ giải quyết từng vụ việc cụ thể và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài và đơn thư có liên quan, phát sinh  đến các vụ phức tạp về ANCT, TTATXH.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu: trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận, Thanh tra quận tiếp tục rà soát để hoàn thiện báo cáo gửi về Thường trực HĐND quận, báo cáo lãnh đạo UBND quận theo quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND quận để tiến hành công tác giám sát việc giải quyết các vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn Quận theo chương trình hoạt động của HĐND quận như đã đề ra.

Thanh Hải