TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn giám sát của HĐND quận khảo sát công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 09/05/2024 | 10:00  | Lượt xem: 220

(NTL) Trong 02 ngày (07-08/5), Đoàn giám sát của HĐND quận do đồng chí Nguyễn Quốc Nam – QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát đối với các phòng, ban, ngành về công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

         

Cụ thể, chiều ngày 07/5, Đoàn đã làm việc với các phòng: Văn hóa- Thông tin; Y tế; GD&ĐT; LĐ-TB&XH; Tài chính – Kế hoạch; Tư pháp; Nội vụ; Trung tâm Y tế; Trung tâm VH-TT&TT; Văn phòng HĐND-UBND quận thực hiện nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa thông tin, thể thao, y tế, giáo dục, LĐ-TB&XH, CCHC, BHYT, BHXH…

Chiều ngày 08/5, Đoàn làm việc với các phòng: Kinh tế; Tài chính – Kế hoạch; Chi cục Thống kê; Quản lý Đô thị; TN&MT; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND-UBND quận thực hiện nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu – chi ngân sách, tài nguyên – môi trường, đô thị…

Nghị quyết 24/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá, 21 chỉ tiêu, 06 nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực. Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, quận Nam Từ Liêm đã chủ động đề ra các giải pháp và tập trung chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và 05 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận, Nghị quyết của HĐND quận.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế năm sau cao hơn năm trước; bình quân giai đoạn 2021-2023 tăng 13,3% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách hàng năm đạt gấp 1,1 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND quận đề ra trong giai đoạn 2021-2025; chi ngân sách đã bám sát nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo đúng định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Phát triển văn hóa tiếp tục được quan tâm; GD&ĐT được đổi mới và phát triển toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao; công tác vệ sinh ATTP được triển khai tích cực.

Công tác quy hoạch đô thị được thực hiện tốt, Quận đã phê duyệt 03 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; công tác GPMB được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hoàn thành 08 dự án bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; công tác quốc phòng được củng cố; giữ vững ANCT, TTATXH; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền; thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị; kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết đơn tư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí có chuyển biến…

Tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã trao đổi làm rõ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH trong thời gian tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II đã đề ra.

Thanh Hải