TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Tổng kết công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận và ngành Tư pháp
Ngày đăng 02/02/2024 | 09:52  | Lượt xem: 369

(NTL) Chiều ngày 01/02/2024, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận, công tác Tư pháp năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.  

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận đã kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác; Tổ chức cưỡng chế thành công một số vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài; tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm đã đem lại kết quả tốt, đã thi hành xong và đình chỉ 1.562 việc bằng 331.858.368 nghìn đồng đạt 83,89% về việc và 38,5% về tiền (Vượt 1,09% so với chỉ tiêu về việc cấp trên giao); Thực hiện cưỡng chế bàn giao mặt bằng 160 ki ốt tại chợ Sáng – Đại Mỗ đảm bảo an toàn và đúng pháp luật...

Ngành Tư pháp quận đã tham gia thẩm định 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 12 phòng chuyên môn thuộc quận; ban hành 31 văn bản trong lĩnh vực PBGDPL; hòa giải thành 101 vụ (đạt 91,8% các vụ hòa giải); hồ sơ đăng ký hộ tịch từ quận đến phường được cán bộ tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hẹn đạt tỷ lệ 100%; thực hiện thí điểm phần mềm dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính; Làm tốt công tác Văn bản, Hộ tịch, Chứng thực, không có khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó cục trưởng Cục thi hành án Dân sự Thành phố Hà Nội Trần Quốc Thái ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác ngay từ những ngày đầu năm. Lập kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thi hành các loại vụ việc. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, bám sát thực tiễn. Tăng cường đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long đề nghị, năm 2024 các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức tập huấn các văn bản, chỉ đạo đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo, tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi tuyên truyền pháp luật do Thành phố tổ chức. Thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp gắn với việc thực hiện triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp THADS trên địa bàn Quận. Tăng cường việc rà soát phân loại hồ sơ thi hành án chính xác, tổ chức thi hành dứt điểm các Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật...

Nhân dịp này, BTC đã trao tặng Bằng khen, giấy khen của UBND Thành phố, Cục thi hành án Dân sự Thành phố, UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự chợ Sáng, phường Đại Mỗ.

                                                          Trần Hòa