TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUẬN

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh
Ngày đăng 06/05/2024 | 15:22  | Lượt xem: 302

(NTL) Ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm “Khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”, quân và dân Việt Nam đã làm nên một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” – Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thắng lợi của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi to lớn nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. “Được ghi vào lịch sử Việt Nam như một trong những chiến công chói lọi nhất, một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX. Được ghi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách đột phá thành trì của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa nô dịch thuộc địa”.

Trong bài "Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ" đăng trên Báo Nhân Dân năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn...”.

Nhà sử học người Pháp, Alain Ruscio, nhận định rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bước ngoặt lịch sử đối với nhiều dân tộc thuộc địa, bị áp bức dưới nhiều hình thức khác nhau của chế độ thực dân hoặc chế độ đế quốc. Họ đã vùng lên giành chiến thắng. Tại Pháp, rất rất nhiều người dân Pháp ghi nhận chiến thắng Điện Biên Phủ như một dấu mốc đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân.

Tờ báo “Mặt trận Tổ quốc” của Bungari, xuất bản ngày 6/5/1974 viết: “Một trong những biểu tượng của thời đại chúng ta đang sống là thắng lợi của nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ. Thắng lợi đó đã chứng minh một cách hùng hồn rằng chủ nghĩa thực dân đã đến ngày tận số… Điện Biên Phủ đã chỉ cho toàn thế giới thấy rằng thời đại chủ nghĩa thực dân đã vĩnh viễn qua rồi. Chiến tranh thực dân không thể mang lại thắng lợi cho bất cứ một nước thực dân nào cũng như cho các thế lực đế quốc hay thực dân kiểu mới cấu kết với nhau…Giá trị lịch sử thắng lợi của nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ là nêu bật được tình hình đã thay đổi trên thế giới và sự bất lực của thực dân trước tình hình đó. Đó là thất bại không chỉ riêng của chính sách thực dân Pháp và cũng không phải “lỗi lầm” riêng của tên tướng thực dân này hay tên tướng thực dân khác”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từ tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm, sáng tạo của quân đội và nhân dân ta, gắn liền với tên tuổi và sự đóng góp kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thắng lợi đó buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, mở ra bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam, miền Bắc được giải phóng và trở thành hậu phương vững chắc để tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975.

70 năm của quyết định lịch sử đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh, trong giờ phút này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những chiến sĩ, những đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh hay bỏ lại một phần máu thịt của mình trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Chúng ta tri ân sâu sắc đồng bào, chiến sĩ cả nước, các nước anh em, bạn bè quốc tế đã đoàn kết, đồng lòng, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi để góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

70 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, văn minh.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội