TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG

Phường Mỹ Đình 1 sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11 của ban thường vụ thành ủy
Ngày đăng 03/06/2024 | 14:35  | Lượt xem: 178

(NTL) Sáng ngày 31/5, Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ thị Hải Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thay mặt Đảng ủy phường báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và báo cáo đánh giá kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn phường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ phường đã đạt được trong việc thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như sự tích cực hưởng ứng tham gia hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn phường. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ phường đến các khu dân cư, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế có biện pháp thực hiện tốt Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự có ý thức trách nhiệm, tôn trọng và đề cao nguyên tắc Đảng, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nghị quyết, kết luận của chi bộ. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 11; khen thưởng các tập thể, cá nhân có bài viết xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn phường Mỹ Đình 1.

Trung Hiếu – MĐ 1