TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHƯỜNG

PHƯỜNG ĐẠI MỖ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI NHÂN DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Ngày đăng 05/06/2024 | 13:50  | Lượt xem: 192

(NTL) Sáng ngày 04/6, UBND phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với Nhân dân 6 tháng đầu năm 2024.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2024.

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến tập trung kiến nghị với đồng chí Chủ tịch UBND phường về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cơ sở hạ tầng đường giao thông, Nhà văn hóa, điểm vui chơi, công tác quản lý nghĩa trang nhân dân… 

Với tinh thần dân chủ, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, những vấn đề Nhân dân phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết đã được làm rõ, trả lời  trực tiếp tại buổi đối thoại. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND phường tiếp thu và sẽ kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Nguyễn Thanh – P. ĐM