CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nam Từ Liêm triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
Ngày đăng 14/07/2020 | 14:53  | Lượt xem: 312

(NTL) Chiều ngày 30/6, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận. Đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL quận chủ trì hội nghị.

Các cuộc thi là cơ hội cho các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, biểu dương, tôn vinh báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL; tổng kết, đánh giá những cách làm hay, đa dạng hóa hình thức PBGDPL; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác PBGDPL…Đồng thời, tiếp tục phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai…nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn quận nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường, góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp…

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch HĐPHPBGDPL quận đề nghị Phòng Tư pháp hướng dẫn các đơn vị bám sát yêu cầu, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ đề ra đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực.

Đối với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”, đồng  chí yêu cầu các ngành trong Hội đồng PHPBGDPL tăng cường triển khai, tuyên truyền tạo không khí sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, đảm bảo chất lượng, thiết thực, phù hợp…        

BẢN ĐỒ SỐ