VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3127/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã có thành tích trong công tác năm học 2018 - 2019 UBND Quận Nam Từ Liêm 14/08/2019
2644/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 UBND Quận Nam Từ Liêm 23/07/2019
2092/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2019 UBND Quận Nam Từ Liêm 21/06/2019
2120/QĐ - UBND Quyết định v/v khen thưởng các gia đình và cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào Hiến máu tình nguyện quận Nam Từ Liêm nhân ngày "Thế giới tôn vinh người hiến máu" 4/6/2018 UBND Quận Nam Từ Liêm 05/06/2018
2018/QĐ - UBND Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt được phát hiện trong tháng 5/2018 thông qua các phong trào thi đua và cuộc thi UBND Quận Nam Từ Liêm 31/05/2018
25/KH - UBND Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm năm 2018 UBND Quận Nam Từ Liêm 11/01/2018
36/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng thành tích năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 03/01/2018
6523/QĐ - UBND Quyết định v/v khen thưởng tổng kết công tác quận Nam Từ Liêm năm 2017 UBND Quận Nam Từ Liêm 22/12/2017