VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1582/UBND-TP Công văn về việc đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2024 UBND Quận Nam Từ Liêm 20/05/2024
881/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Nam Từ Liêm UBND Quận Nam Từ Liêm 16/05/2024
176/KH-UBND Kế hoạch Triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Nam Từ Liêm UBND Quận Nam Từ Liêm 16/05/2024
858/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Nam Từ Liêm UBND Quận Nam Từ Liêm 14/05/2024
860/QĐ-UBND Quyêt định về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025 UBND Quận Nam Từ Liêm 14/05/2024
695/UBND-TP V/v bổ sung lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2024 UBND Quận Nam Từ Liêm 15/03/2024
67/KH-UBND Kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm UBND Quận Nam Từ Liêm 27/02/2024
56/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2024 UBND Quận Nam Từ Liêm 16/02/2024
52/KH-UBND Kế hoạch triển khai các mô hình điểm tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm" UBND Quận Nam Từ Liêm 15/02/2024
3127/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã có thành tích trong công tác năm học 2018 - 2019 UBND Quận Nam Từ Liêm 14/08/2019
2644/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 UBND Quận Nam Từ Liêm 23/07/2019
2092/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2019 UBND Quận Nam Từ Liêm 21/06/2019
2120/QĐ - UBND Quyết định v/v khen thưởng các gia đình và cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào Hiến máu tình nguyện quận Nam Từ Liêm nhân ngày "Thế giới tôn vinh người hiến máu" 4/6/2018 UBND Quận Nam Từ Liêm 05/06/2018
2018/QĐ - UBND Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt được phát hiện trong tháng 5/2018 thông qua các phong trào thi đua và cuộc thi UBND Quận Nam Từ Liêm 31/05/2018
25/KH - UBND Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm năm 2018 UBND Quận Nam Từ Liêm 11/01/2018
36/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng thành tích năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội 03/01/2018
6523/QĐ - UBND Quyết định v/v khen thưởng tổng kết công tác quận Nam Từ Liêm năm 2017 UBND Quận Nam Từ Liêm 22/12/2017