Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép môi trường Cấp Quận Lĩnh vực môi trường
2 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Cấp Quận Lĩnh vực môi trường
3 Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp Quận Lĩnh vực môi trường
4 Cấp giấy phép môi trường Cấp Quận Lĩnh vực môi trường
5 Kiểm tra thẩm định và nghiệm thu bản đồ Cấp Quận Lĩnh vực đất đai
6 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND quận Cấp Quận Lĩnh vực đất đai
7 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp Quận Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
8 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp Quận Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
9 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Cấp Quận Lĩnh vực người có công
10 Xác nhận liệt sĩ Cấp Quận Lĩnh vực người có công
11 Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho ngường lao động bị thu hồi đất Cấp Quận Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
12 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Cấp Quận Lĩnh vực an toàn lao động
13 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
14 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Cấp Quận Lĩnh vực Đường thủy nội địa