HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN


Số văn bản 5500/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Người ký Nguyễn Huy Cường
Trích yếu Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước quận Nam Từ liêm năm 2022 đã được HĐND quận thông qua tại nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Nam Từ Liêm
Loại văn bản Quyết định
Văn bản khác